Poprawna pisownia

spokój

Poprawna pisownia, znaczenie: przez spokój rozumiemy równowagę psychiczną, czyli brak gniewu lub zdenerwowania, ale też trosk i zmartwień. Jest to stan w którym nie mamy w swoim życiu kłótni, konfliktów, sprzeczek czy zatargów, a zamiast tego panuje zgoda, stabilizacja, porozumienie, ład i porządek. Spokój może stanowić także określenie na ciszę, poprzez którą rozumiemy brak rumoru i hałasu. W pisowni używamy zawsze ó, ponieważ zasady ortografii polskiej mówią o takim zapisie, że kiedy litera ta wymienia się na a, e albo o (w tym wypadku spokój wymienia się na słowo spokojnie). Słowo tworzy kolokację osiągnąć spokój ducha, a także posiada liczne synonimy takie jak: pokój, łagodność, równowaga, opanowanie, harmonia, zimna krew oraz zrównoważenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna, najważniejsze żebyśmy wszyscy zachowali spokój.
Daj mi już spokój, bardzo Cię proszę, męczysz mnie od samego rana, mam dosyć!
Pracowałem cały miesiąc, jedyne o czym teraz marzę to święty spokój!


Niepoprawna pisownia

spokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpokój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pokój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pokuj

Niepoprawna pisownia