Niepoprawna pisownia

zczytane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czytane

Niepoprawna pisownia