Niepoprawna pisownia

poczół

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poczuł

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie poczuł występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym i używane jest wyłącznie podczas opisywania mężczyzn. Odnosi się do sytuacji, w której podmiot odebrał jakieś bodźce za pomocą zmysłów, takich jak węch, dotyk lub smak. Może także odnosić się do jego emocji i przeżyć oraz fizycznego samopoczucia.
Poczuł, które wywodzi się od słowa czuć, należy zapisywać przez u. Jest to wynikiem etymologii tego czasownika od prasłowiańskiego *čuti, którego pisownia uwarunkowała to, że w obu słowach wykorzystujemy teraz samogłoskę u.

Przykłady poprawnej pisowni

Poczuł się bardzo słabo i uznał, że musi mieć gorączkę, dlatego położył się do łóżka, by odpocząć.
Poczuł na języku ostry smak papryczek chilli, który sprawił, że od razu zrobiło mu się gorąco.
Marek poczuł radość na myśl o tym, że dostanie stypendium i będzie mógł pojechać do Belgii.