Niepoprawna pisownia

zciszone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściszone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sciszone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciszone

Niepoprawna pisownia