Niepoprawna pisownia

kądolencje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kondolencje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazy współczucia składane komuś po śmierci bliskiej mu osoby.


Niepoprawna pisownia

kondolęcje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kon dolencje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kontolencje

Niepoprawna pisownia