Poprawna pisownia

ortografii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ortografii pochodzi od ortografia i oznacza zbiór zasad, obowiązujących w danym języku, odnoszących się do prawidłowego zapisu słów z wykorzystaniem liter albo symboli. Interpunkcja jest jej oddzielnym zagadnieniem. Wyraz wywodzi się z greki, od ortographia, które oznacza poprawny zapis.
Ortografii powinno posiadać -ii na końcu w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej. Obowiązuje w jego przypadku zasada dotycząca wyrazów zapożyczonych, które kończą się na -ia w mianowniku. Mówi ona, że jeśli przed -ia znajduje się spółgłoska wargowa, wówczas podczas odmiany musi pojawić się -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

W szkole nauczysz się ortografii, która będzie ci się przydawała przez całe późniejsze życie.
Wśród zasad ortografii było wiele takich, od których były trudne do zapamiętania wyjątki.
Feliks nauczył się ortografii jeszcze zanim poszedł do szkoły, dzięki czemu miał w niej łatwiej.


Niepoprawna pisownia

ortografi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ortografji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ortografjii

Niepoprawna pisownia