Niepoprawna pisownia

w skórać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wskórać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wskurać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzkórać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skurać

Niepoprawna pisownia