Niepoprawna pisownia

zcierała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierała

Niepoprawna pisownia