Niepoprawna pisownia

zcentralizowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

scentralizowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z centralizowanie

Niepoprawna pisownia