Niepoprawna pisownia

fóter

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

futer

Poprawna pisownia