Poprawna pisownia

trzeci lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu lipca, nie zaś o trzecim lipcu.


Niepoprawna pisownia

trzeci lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeci lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeci lipca

Niepoprawna pisownia