Niepoprawna pisownia

zcan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skan

Poprawna pisownia, znaczenie: plik komputerowy z zeskanowanym obrazem, także rezultat lub produkt końcowy procesu skanowania.


Niepoprawna pisownia

zkan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

scan

Niepoprawna pisownia