Poprawna pisownia

na chybcika

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na chypcika

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na hybcika

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nachybcika

Niepoprawna pisownia