Niepoprawna pisownia

zbiurka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiórka

Poprawna pisownia