Poprawna pisownia

niewierząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wierząca

Niepoprawna pisownia