Poprawna pisownia

zawaha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za waha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawacha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wacha

Niepoprawna pisownia