Zarówno forma Polak, jak również polak pisane małą literą są poprawnymi zapisami, jednak należy mieć na uwadze kontekst wypowiedzi, ponieważ pisownia małą literą może być używana wyłącznie potocznie.

Poprawna pisownia

Polak

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie Polak odnosi się do obywatela kraju płci męskiej, mającego obywatelstwo polskie. Słowo Polak zapisujemy wielką literą, kiedy odnosi się do obywatela kraju. Według zasad języka polskiego, nazwy obywateli danego kraju zapisujemy zawsze w ten sposób. W przypadku, kiedy chcemy w slangu uczniowskim nazwać tak przedmiot szkolny: język polski, wyraz polak zapisany z małej litery jest również poprawny.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie ma znaczenia, czy to Polak, Niemiec, Rosjanin czy Anglik, każdy powinien być dobrze traktowany.
Wszyscy ukończyli wyścig z dobrym czasem, a w pierwszej piątce znalazł się jeden Polak.
Józef Piłsudski był Polakiem, który starał się o to, aby w jego ojczyźnie było jak najlepiej.


Niepoprawna pisownia

polak

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisownia dopuszczalna jedynie w języku potocznym, jako określenie na lekcję języka polskiego. Słowo polak używane jest przez uczniów jako skrót, odnoszący się do przedmiotu: języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni (wyłącznie język potoczny)

Jutro polak, a ja nie zdążyłem jeszcze napisać tej rozprawki, więc może po prostu zgłoszę nieprzygotowanie.
Pożycz mi zeszyt do polaka, bo nie było mnie przez ostatni tydzień w szkole, jutro ci oddam.
Polak to ulubiony przedmiot Anki, pewnie będzie chciała zostać polonistką albo dziennikarką.