Niepoprawna pisownia

pożądek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik porządek w architekturze odnosi się do ustalonego ładu, harmonii i spójnych elementów, które tworzą całość. W życiu codziennym odnosi się do ładu i zorganizowania, panujących w danym pomieszczeniu. W szerszym kontekście odnosi się do ogółu dobrze zaplanowanych działań, harmonogramu, np. w pracy.
Słowo porządek powinno być zapisywane przez rz, ponieważ wywodzi się od określenia rząd i musi zachowywać tę cząstkę w oryginale. Jednocześnie warto pamiętać, iż wyraz rząd ma korzenie w języku staropolskim, gdyż jego etymologia się słowa riad. To ono uwarunkowało jego pisownię przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Porządek w domu powinien być zachowany zawsze, niezależnie od ilości mieszkających tam osób.
Przemek nigdy nie przykładał się do sprzątania, a w jego pokoju porządek panował maksymalnie jeden dzień.
Nie wiem, jakim sposobem utrzymujesz taki porządek w swojej firmie, ale bardzo to doceniam.


Niepoprawna pisownia

porzondek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

posządek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porzątek

Niepoprawna pisownia