Niepoprawna pisownia

żątu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rządu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żądu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzątu

Niepoprawna pisownia