Poprawna pisownia

sczyta

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo sczyta należy zapisywać przez s. Jest to zgodne z zasadą, że przed spółgłoskami takimi jak między innymi c, ć, cz zawsze należy umieszczać s.
Czasownik sczyta występuje w czasie przyszły. Oznacza, że wskazana osoba odczyta, a także nagra na swój własny nośnik jakieś dane z dysku. Może odnosić się także do odczytania jakiegoś klasycznego zapisu.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek na pewno sczyta to z tej twojej płyty bez problemu, on się dobrze zna na komputerach.
Wiktor jutro sczyta sobie tę listę z dysku, więc po prostu zostawmy dzisiaj wszystko tak, jak jest.
Agnieszka obiecała, że jutro sczyta najważniejsze wyniki i powie mi, jakie wnioski można z tego wyciągnąć.


Niepoprawna pisownia

zczyta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z czyta

Niepoprawna pisownia