Niepoprawna pisownia

nie ważni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieważni

Poprawna pisownia