Poprawna pisownia

zatrudnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatródnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trudnienie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jedynie w konstrukcji typu: „jako wynagrodzenie za trudnienie się czymś”, gdzie „trudnienie” to forma słowa „trudnić”, czyli zajmować się czymś, zwłaszcza zarobkowo.