Poprawna pisownia

miszmasz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo miszmasz należy zapisywać łącznie. Zostało zaczerpnięte z języka niemieckiego, gdzie było zapisywane jako Mischmasch. Po przeniesieniu do języka polskiego zostało spolszczone zgodnie z wymową, ale nie należy go rozdzielać. W języku polskim obowiązuje bowiem zasada, że słowa zapożyczone zapisujemy jak najbardziej zgodnie z oryginałem.
Miszmasz oznacza coś zmieszanego, bałagan, chaos lub rozgardiasz. Jest wyrażeniem potocznym.

Przykłady poprawnej pisowni

W pokoju masz taki miszmasz, że nie wiem, jak możesz w ogóle znaleźć gdzieś swoje rzeczy.
Ale miszmasz! Wszystko pomieszało się w tej skrzynce podczas ostatniej przeprowadzki.
W tym sklepie jest po prostu miszmasz, nigdy nie umiem nic znaleźć i nie lubię do niego chodzić.

Poprawna pisownia

misz-masz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

misz masz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miżmasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mirzmasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miszmarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miszmaż

Niepoprawna pisownia