Poprawna pisownia

zatrudniał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatródniał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trudniał

Niepoprawna pisownia