Poprawna pisownia

gust

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie słowo gust zapisuje się przez u. Ten zapis można wytłumaczyć łacińskim słowem gustus, które oznacza między innymi smak. Ponieważ polski wyraz zaczerpnięto właśnie z łaciny, to zachowana została oryginalna pisownia przez u otwarte.
Gust to poczucie piękna albo harmonii. Słowa tego można używać w odniesieniu do mody albo stylu, jaki panuje, lub też który ma dana osoba. Jest to również zamiłowanie do czegoś albo upodobanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zobacz, jak ona wygląda, założyła na siebie okropną sukienkę, chyba w ogóle nie ma gustu.
Wejdźmy do tamtego sklepu na rogu, ponoć mają tam bardzo gustowne meble do salonu.
Chyba się nie dogadamy, masz zupełnie inny gust niż ja i dlatego nie możemy znaleźć rozwiązania.


Niepoprawna pisownia

góst

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

guzt

Niepoprawna pisownia