Niepoprawna pisownia

abstrachując

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

abstrahując

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie abstrahując oznacza pomijanie mało istotnych kwestii i spraw. Często wykorzystywane jest także do zmiany tematu wypowiedzi. W nauce lub książce jest działaniem celowym, które ma za zadanie umożliwić prostszą analizę przedstawionego tam problemu. Oznacza także tworzenie ogólnych pojęć.
Słowo abstrahując zapisujemy zawsze przez h. Tłumaczy to pochodzenie tego wyrazu z języka łacińskiego, gdzie oznacza oddalać, odrywać, odciągać. Zapożyczenie występuje również w innych językach, nie tylko w języku polskim. Należy przy tym pamiętać, iż oryginalnie łacińskie abstraho posiadało właśnie głoskę h, która pozostała w spolszczony wyrazie. W polszczyźnie abstrahując pochodzi od czasownika abstrahować.

Przykłady poprawnej pisowni

Abstrahując od teorii, którą przedstawił Kacper, chciałbym skupić się na wypowiedzi Franka.
Abstrahując od tego, jak został wykonany cały album pod względem muzyczno-wokalnym, warto zwrócić uwagę na teksty.
Abstrahując od tej małej dygresji, może powrócimy do głównego, ciekawszego tematu tego spotkania?