Niepoprawna pisownia

pszedstawi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstawi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przetstawi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przectawi

Niepoprawna pisownia