Poprawna pisownia

zarzucasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za rzucasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzócasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażucasz

Niepoprawna pisownia