Poprawna pisownia

nieznajomy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezna jomy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zna jomy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie znajomy

Niepoprawna pisownia