Niepoprawna pisownia

nie dogodności

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedogodności

Poprawna pisownia