Poprawna pisownia

zarażało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaraszało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rażało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zararzało

Niepoprawna pisownia