Wyrażenia bez ruchu i bezruchu brzmią identycznie, mają również bardzo zbliżone znaczenie. Nie oznacza to jednak, że można dowolnie stosować je zamiennie, gdyż każde z nich pełni w zdaniu nieco inną funkcję, jest również inną częścią (lub częściami) mowy. Aby nie popełnić błędu konieczne jest więc poznanie obu znaczeń, co ułatwić mogą nasze definicje i przykłady użycia w zdaniach. Jeśli po ich lekturze nadal czegoś nie rozumiesz nie wahaj się zadać naszej redakcji pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

bezruchu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie bezruchu to rzeczownik bezruch, odmieniony w dopełniaczu, miejscowniku oraz wołaczu. Za jego pomocą określamy brak ruchu kogoś lub czegoś. Najczęściej sformułowanie to występuje w połączeniu z przyimkiem prostym w.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiele godzin dziennie spędzonych w bezruchu – to charakterystyka pracy ogromnego odsetka Polaków.
Pies zastygł w bezruchu, wdychając nowy, nieznany mu zapach.
Nie od dziś wiadomo, że dzieci mają kłopoty z wytrwaniem w bezruchu nawet kilku minut, to zupełnie normalne.


Poprawna pisownia

bez ruchu

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie bez ruchu to konstrukcja złożona z dwóch oddzielnych wyrazów – przyimka bez oraz odmienionego w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczownika ruch. Terminem tym określamy zmianę położenia w czasie, poruszenie daną częścią ciała lub też wykonany gest.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie wybaczę sobie, że stałem bez ruchu, kiedy ktoś wyrwał mojej koleżance torebkę.
Kot stał bez ruchu, czujnie obserwując skaczącego po podwórku wróbla.
Na gwizdek nauczyciela uczniowie zastygli bez ruchu.