Niepoprawna pisownia

za wruceniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawróceniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wróceniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawruceniu

Niepoprawna pisownia