Poprawna pisownia

zaplanowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanowani

Niepoprawna pisownia