Niepoprawna pisownia

nie kradziony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekradziony

Poprawna pisownia