Niepoprawna pisownia

ubózdwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ubóstwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ubustwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubóztwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubuztwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubósdwa

Niepoprawna pisownia