Poprawna pisownia

zaplanowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanowane

Niepoprawna pisownia