Poprawna pisownia

średnio zaawansowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

średnio-zaawansowani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

średniozaawansowani

Niepoprawna pisownia, na marginesie warto zauważyć, iż wybrane słowniki języka polskiego, a także autorytety językowe mogą uznawać tę pisownię za poprawną, nie jest ona przez nas polecana, ze względu na brak ogólnego konsensusu co do tego.