Niepoprawna pisownia

zaostre

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ostre

Poprawna pisownia