Poprawna pisownia

scharakteryzować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcharakteryzować

Niepoprawna pisownia