Poprawna pisownia

scharakteryzować

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik dokonany, utworzony od wyrazu charakteryzować, oznaczający: opisać coś, określić, sporządzić rys czegoś, odzwierciedlić coś.
Powyższy wyraz zawsze zapisujemy ze spółgłoską s na początku. Znajduje to uzasadnienie w zasadzie, mówiącej, że jeśli czasownik podstawowy rozpoczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej (czyli: c, ch, cz, f, k, p, s), to poprzedzamy go przedrostkiem s.

Przykłady poprawnej pisowni

Na kolejną lekcję proszę scharakteryzować jednego z głównych bohaterów omawianej powieści.
Czułam, że boli mnie brzuch, jednak nie potrafiłam dokładnie scharakteryzować jego lokalizacji.
Na podstawie oglądanych przez użytkownika filmów, portal może scharakteryzować jego preferencje.


Niepoprawna pisownia

zcharakteryzować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z charakteryzować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sharakteryzować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zharakteryzować

Niepoprawna pisownia