Poprawna pisownia

uprasuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uprasóje

Niepoprawna pisownia