Niepoprawna pisownia

zanadżu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zanadrzu

Poprawna pisownia, znaczenie: używane w zwrocie „mieć coś w zanadrzu”, oznaczającym mieć coś w pogotowiu, co w odpowiedniej chwili można ujawnić.


Niepoprawna pisownia

za nadrzu

Niepoprawna pisownia