Niepoprawna pisownia

skolei

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kolei

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z koleji

Niepoprawna pisownia