Niepoprawna pisownia

skolei

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie z kolei używane jest do określenia kolejności wykonywania działań. Jest wówczas synonimem takich określeń jak następnie, w następnej kolejności lub potem. Często służy także do wykazania różnic i przeciwstawności.
Określenie z kolei należy zapisywać rozdzielnie. Jest to złożony przysłówek, który powstał z połączenia przyimka z oraz odmienionego rzeczownika kolej (w znaczeniu kolejność). Zgodnie z zasadami polszczyzny, przyimki zawsze należy zapisywać oddzielnie od słów, które je dopełniają. Wyjątkami są jedynie zrosty, ale z kolei do nich nie należy.

Przykłady poprawnej pisowni

Najpierw pójdziemy do parku, z kolei kiedy dołączy do nas Bartek, możemy wspólnie udać się do pubu.
Ola ma już pięcioro dzieci, Agnieszka trójkę, z kolei mnie urodziła się dopiero pierwsza córka.
Gdybym z kolei dostał spadek, na pewno miałbym znacznie więcej swobody w podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania.


Niepoprawna pisownia

zkolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z koleji

Niepoprawna pisownia