Niepoprawna pisownia

za ginął

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaginął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaginą

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w formie oni zaginą (niedokonanej).

Niepoprawna pisownia

zaginoł

Niepoprawna pisownia