Niepoprawna pisownia

somma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

soma

Poprawna pisownia, znaczenie: ciało organizmów z wyłączeniem komórek rozrodczych lub ofiara bóstwom w religii hinduskiej lub rodzaj halucynogennego soku wytłaczany w starożytnych Indiach.