Niepoprawna pisownia

zamało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za mało

Poprawna pisownia