Niepoprawna pisownia

miludko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

milutko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

milótko

Niepoprawna pisownia