Poprawna pisownia

ścięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ścienty

Niepoprawna pisownia