Niepoprawna pisownia

dróki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

druki

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz druki w języku polskim jest rzeczownikiem rodzaju męskiego w liczbie mnogiej. Jest określeniem procesu drukowania, ale może również oznaczać odbitkę będącą efektem druku. W przenośni drukami określa się też urzędowe pisma, akta czy formularze, ale również i wzory odbite na tkaninie czy na skórze.
Etymologicznie wywodzi się z języka niemieckiego od słowa der Druck. A słowa zapożyczone są najczęściej stosowane w języku polskim w pisowni oryginalnej, co odnosi się do przypadku wyrazu druki. Dlatego też poprawna pisownia jest przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Te druki są tak bardzo niewyraźny, dokumenty muszą więc być bardzo leciwe.
Weź te druki ze sobą, pani w urzędzie powie ci, czy one są właściwy, czy też musisz jeszcze coś dopisać.
Warto wiedzieć, że druk każdej książki jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym.