Poprawna pisownia

mógłby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mógłby należy zapisywać razem. Występująca w nim końcówka -by to przyrostek, który oznacza przypuszczenie. Ten przyrostek zawsze zapisuje się w języku polskim łącznie z czasownikiem, którego dotyczy.
Mógłby oznacza, że jakiś mężczyzna ma możliwość, odpowiednie umiejętności i wiedzę, a także może mieć chęci, aby podjąć się jakiegoś zadania. Wyraża również życzenie, aby tak się stało. Czasem odnosi się także do życzeń dotyczących wydarzeń, w których nie bierze udziału konkretna osoba, ale wyrażone są jako ogólne nadzieje.

Przykłady poprawnej pisowni

Kamil mógłby to dla ciebie zrobić, on doskonale zna się na wszystkich urządzeniach elektrycznych.
Myślę, że Wojtek mógłby nam pomóc, wtedy uporalibyśmy się szybciej z całą pracą, która nas czeka.
Ten list mógłby w końcu przyjść… przynajmniej wiedzielibyśmy, jak rozwiązała się cała sprawa.


Niepoprawna pisownia

mógł by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugby

Niepoprawna pisownia